برای آشنایی با برنامه ها و اهداف مجتمع آموزشی مفید میتوانید از فایل های زیر استفاده فرمایید.

   دانلود : ال_پی.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : ویژه_نامه.pdf           حجم فایل 11714 KB