مقالات
فناوري اطلاعات، نوجوان و بحران هویتhttp://drmq.mecp.ir/index.aspx?siteid=16&siteid=26&fkeyid=&siteid=26&pageid=809
فناوری اطلاعات وارتباطات وتدریس برترhttp://drmq.mecp.ir/index.aspx?siteid=16&siteid=26&fkeyid=&siteid=26&pageid=810
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود‌ کنترلی دانش‌آموزانhttp://drmq.mecp.ir/index.aspx?siteid=16&siteid=26&fkeyid=&siteid=26&pageid=811
نقش آموزش وپرورش وخانواده در شكل‌گيري هويت نوجوانانhttp://drmq.mecp.ir/index.aspx?siteid=16&siteid=26&fkeyid=&siteid=26&pageid=812
وقت کودک تان را الکی نگیرید!http://drmq.mecp.ir/index.aspx?siteid=16&siteid=26&fkeyid=&siteid=26&pageid=815